အောက်တိုဘာ ၃၁

နိုင်ငံသားတစ်ဦးအနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးကိုဖောက်ဖျက်ခံရပါက ကော်မရှင်သို့ တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

ယင်းအပြင် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းပါ အခွင့်အရေးများ၊ နိုင်ငံတော်က လက်ခံထားသည့် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများပါရှိသည့် လူ့အခွင့်အရေးများကို ဖောက်ဖျက်ခံရခြင်းများရှိခဲ့ပါကလည်း အလားတူ တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြသည်။

ကိုယ်တိုင်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အခြားသူတစ်ဦးအတွက်သော် လည်းကောင်း၊ လူတစ်စုကိုကိုယ်စားပြု၍သော်လည်းကောင်း တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။

တိုင်ကြားရာတွင် တိုင်တန်းသူ၏ အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာအပြည့်အစုံကို ဖော်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းနောက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းသို့မဟုတ် လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ဖက်စ်နှင့် e mail တို့ရှိလျှင်လည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြရန် ကော်မရှင်က တောင်းဆိုထားသည်။

တိုင်တန်းသူသည်မည်ကဲ့သို့မူလအခွင့်အရေးဖောက်ဖျက်ခံရကြောင်း အချက်အလက်များဖြင့် အမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအထောက်အထားများပူးတွဲလျက် ပြည့်စုံစွာဖော်ပြရန် ကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရေးသားဖော်ပြသည်။

တိုင်တန်းဖော်ပြချက်သည် မှန်ကန်စွာရေးသားဖော်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက် လက်မှတ်ရေး ထိုးရန် လိုအပ်ပြီး တိုင်တန်းသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူကိုလည်း ပူးတွဲပေးပို့ရန် ပြဆိုသည်။ ကော်မရှင်အနေဖြင့် တိုင်တန်းချက်များကိုစိစစ်ရာတွင် လိုအပ်ပါက တိုင်တန်းသူအားခေါ်ယူတွေ့ဆုံမေးမြန်းမည်ဖြစ်သည်။

ဆက်သွယ်တိုင်ကြားရမည့် လိပ်စာမှာ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၊ အမှတ် (၂၇)၊ ပြည်လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံတင်စာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ တိုင်ကြားနိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။

တိုင်တန်းသူများလက်တုန့်ပြန်မှုမခံရစေရေးအတွက် ကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၈ အရအကာအကွယ် ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄၉ အရ နိုင်ငံသားများသည် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု၊ အလုပ် လုပ်ကိုင်မှု၊ ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှု၊ အတတ်ပညာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊ ဝိဇ္ဇာပညာ၊ သိပ္ပံပညာနှင့် နည်းပညာရပ်များ ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် တူညီသော အခွင့်အလမ်း ရရှိစေရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။

Ref ; MNHRC

Leave a Reply