ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဌအဖြစ် ဦးကျော်ကျော်မောင်ကို ထပ်မံခန့်အပ်

ထင်မြင်ချက်ရေးရန်

ထင်မြင်ချက်တခုခုရေးပါ
ကျေးဇူးပ​ြုပ​ြီး သင့်နာမည်ရိုက်ထည့်

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.