မည်သူမဆို လာရောက် ဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့ ကျိုက်မရောမြို့နယ်က ဒေါင်ဒင်အင်း ငါးဖမ်းပွဲတော်

ထင်မြင်ချက်ရေးရန်

ထင်မြင်ချက်တခုခုရေးပါ
ကျေးဇူးပ​ြုပ​ြီး သင့်နာမည်ရိုက်ထည့်

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.