မွန်ပြည်နယ်မှာ မုတ်သုန်မိုး အငြိုးတကြီးဆက်ရွာနေဦးမှာလား (News Video)

Leave a Reply