မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ကြည့် ရေးကော်မတီရဲ့ သက်တမ်းမြှင့်ခြင်းကို ကော်မတီရဲ့ အတွင်းရေးမှူး ကိုယ်တိုင် ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်၊

ထင်မြင်ချက်ရေးရန်

ထင်မြင်ချက်တခုခုရေးပါ
ကျေးဇူးပ​ြုပ​ြီး သင့်နာမည်ရိုက်ထည့်

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.