မနီလာ မတ် ၇

အစိုးရဝန်ထမ်းများ အလုပ်ချိန်အတွင်း အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းကို တားမြစ်ကြောင်း၊ စည်ကမ်း လိုက်နာမှုမရှိသူများကို အလုပ်တာဝန်မှ ခေတ္တရပ်နားခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပစ်သည်အထိ အရေးယူ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ဝန်ထမ်းရေးရာကော်မရှင်(CSC)က မတ်လ ၆ ရက်တွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရဝန်ထမ်းအားလုံး အလုပ်ချိန်အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာကွန်ပြူတာ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပြူတာ ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းများဖြင့် ဂိမ်းကစားခြင်းကို ခွင့်မပြုကြောင်း တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်။

အလုပ်ချိန်တွင် ဂိမ်းကစားသည့် ဝန်ထမ်းများကို အများအကျိုးကိုထိခိုက်နစ်နာစေသည့် တာဝန်လစ်ဟင်းမှုဟု ယူဆမည်ဖြစ်ပြီး စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူများအား အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ဝန်ထမ်းရေးရာကော်မရှင်(CSC) အကြီးအကဲ Aileen Lizadaက ပြောကြားခဲ့သည်။

ဝန်ထမ်းရေးရာကော်မရှင်၏သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေစည်းကမ်းများအရ မည်သည့်အစိုးရဝန်ထမ်းမဆို တာဝန် လစ်ဟင်းစေသည့်ဂိမ်းကစားခြင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရှိရပါက အလုပ်တာဝန်ကို ၆ လမှ ၁ နှစ်အထိ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်ပြီး ထပ်မံစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည်ကိုတွေ့ရှိရပါက ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်သွား မည်ဖြစ်သည်။

ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း Naval မြို့တွင် အစိုးရဝန်ထမ်းများ ရုံးချိန်အတွင်း အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားမှု ကြောင့် တိုင်ကြားမှုများရှိသည်ဟု Naval မြို့၏ မြို့တော်ဝန်က ယခုရက်ပိုင်းများတွင် ပြောကြားခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။

ဖိလစ်ပိုင်ဝန်ထမ်းရေးရာကော်မရှင်(CSC)သည် အစိုးရဝန်ထမ်းများကို တာဝန်ယူ စောင့်ကြည့် ကြပ်မတ်သည့် ဌာနဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

Bangkok Post

Leave a Reply