လမ်းခင်းကျောက်မိုင်းအများအပြားရှိသည့် မွန်ပြည်နယ်အတွင်း အဆိုပါလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ လျော့နည်းရရှိနေသည့် အခွန်ဘဏ္ဍာကိစ္စ၊ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း၊ ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် လုပ်ငန်းရှင်တို့ မကြာ သေးမီက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြ၏။

ကောင်းသောအစဉ်အလာပင်။ ခွင့်ပြုထားသည်ထက် ကျော်လွန်ထုတ်လုပ်နေမှုများကို ထိန်းချုပ်လျှင်၊ လုပ်ငန်းရှင်တို့ ရေးဆွဲရန်လိုအပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်ကို ဖော်ဆောင်ပေးလျှင်၊ အခွန်ကို အမှန်အကန်ဆောင်လျှင် အကာအကွယ်ပေးမည်ဟု အစိုးရဘက်က သတိပေး၊ ကတိပေးထားကြောင်း ကြားသိရပါ၏။

ယင်းသည် အဆိုပါပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေး အလားအလာကောင်းသော ကနဦးခြေလှမ်း၊ တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှုရှိသော အဆိုပြု ကမ်းလှမ်းမှုအဖြစ် ဟင်္သာက ရှုမြင်ပါကြောင်းမွန်ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ကို သိစေလို၏။

ထို့အတူ အသိပေး၊ ကတိပေးထားသည့်အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများကို မျှော်လင့်စောင့်ဆိုင်းကြည့်ရှုနေပါမည့်အကြောင်း သတင်းစကားပါးလို၏။

အကြောင်းမှာ ပြည်နယ်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ယင်းကဏ္ဍသည် အခရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပင်။ ကုမ္ပဏီများဘက်မှလည်း ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လိုက်နာစောင့်ထိန်း ရွက်ဆောင်ကြမည်ဟု စကားအရာဆိုထားပြီးဖြစ်သဖြင့် များစွာမျှော်လင့်မိနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။

အစိုးရသည် ကိုယ့်နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များ၊ သက်ဆိုင်ရာဒေသခံများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မည်သည့်ဘက်မှ မနစ်နာစေရေး ထိန်းကျောင်းတည့်မတ်ရန် တာဝန်ရှိသကဲ့သို့ လုပ်ငန်းရှင်များသည်လည်း နိုင်ငံမှ ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းနည်းလမ်းများကို လိုက်နာကြလျှက် တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာနှင့် ဒေသတွင်း နစ်နာမှုမရှိစေရန် စောင့်ထိန်းအပ်ပါကြောင်း။

Written by (အယ်ဒီတာ)

Leave a Reply