နှစ်လတင်းတင်းသာ သက်တမ်း ရှိသေးသော အစိုးရ သစ်မှာ လုပ်ငန်း တာဝန်များ စတင်ထမ်းဆောင်ရသည် နှင့် အားနည်းချက်အများ အပြားရှိ နေသော အင်စတီကျူးရှင်းများ အရင်ဆုံး စတင်ပြင်ဆင်နေရသည် ။မရှိသေး သော အင်စတီကျူးရှင်းများ ကို အသစ်တည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့မြင်နေရသည်။

editor copy
ပြည်ထောင်စု အစိုးရ က အင်စတီကျူးရှင်း များ တည်ဆောက်နေသကဲ့သို့ ပြည်နယ် အစိုးရများ ကလည်း တည်ဆောက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မွန်ပြည်နယ် တွင်လည်း လွှတ်တော် နှင့်သက်ဆိုင် သော အင်စတီကျူး ရှင်းများ ၊ အခြားပညာရှင် အဖွဲ့အစည်း များကို ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်နေသည်ကို တွေ့မြင်နေရပါသည်။

ထို့သို့သော ပညာရှင် အဖွဲ့ များ ၊ပြည်နယ် ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် စီစစ် အကြံပေး ရန် ရည်ရွယ် ဖွဲ့စည်း သော အင်စတီ ကျူးရှင်း များ သည် ဒီမိုကရေစီ စနစ် ကို အကောင်းဆုံးလည်ပတ်ရန် အထောက်အပံ့ပေးသော ချောဆီ များ ဖြစ်ကြောင်း နိ်ုင်ငံတကာ နိုင်ငံသိပ္ပံပညရှင်များ က တင်စားလေ့ရှိကြသည်။

ထိုသို့သော တတ်သိပညာရှင်များ များ ၊ နယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင် သော သူများ ပါဝင်သော အဖွဲ့ အစည်း တစ်ရပ် တနည်းအားဖြင့် ပြည်နယ် တွင်း စီမံကိနး် များ ဆောင်ရွက်ရာ တွင် အကြံပေးစီစစ် ရမည့် ပြည်နယ် စီမံကိန်း ကော်မရှင် တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်း ခဲ့သည်။ သို့သော် ထို ကော်မရှင် တွင်ပါဝင်သူ အချို့ကို ပြည်သူများ မနှစ် သက်၍ဝေဖန်မှု များ ဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။

ထိုကော်မရှင်တွင် ပါဝင်သူ နှစ်ဦးမှာ လွှတ်တော် တွင် တိုင်ကြား ခံထားရသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ရှင် နှစ် ဦးပါဝင်နေသော ကြောင့် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းရသင့်ကြောင်း အကြံပြုသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ပင် ရှိလာသည်။
ထိုကော်မရှင် ကို မွန်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဇွန် လ ၂ ရက်နေ့တွင် အဖွဲ့ဝင်သစ်များ အပြောင်း အလဲလုပ်၍ ပြန်လည် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်း ခဲ့သည်ဟု အဆိုပါ ကော်မရှင် အဖွဲ့ ဝင်များတဆင့် သိရှိရပါသည်။

ယခင်အစိုးရ သည်လည်း ယင်းသို့ သော ပြည်နယ် ဖွံဖြိုးရေး နှင့်ပတ်သက်သော အင်စတီကျူရှင်း များ တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည် သို့သော ထို အဖွဲ့များ မှာ စီးပွားရေး အနှောင်အဖွဲ့ ၊အာဏာ အနှာင် အဖွဲ့ များ မကင်းမှုများ ရှိ၍ လွတ်လပ်သော ပညာရှင် ဆန်သည့် အဖွဲ့အစည်း များ ဖြစ်မလာ ၍ မွန်ပြည်နယ် ဖွံဖြိုး ရေး အတွက် ထင်သလောက်ခရီး မပေါက်ခဲ့ဟုဆို နိုင်သည်။

ယခု စနစ်ပြောင်းရန် ကြိုးပမ်းနေသော အစိုးရသစ် အနေနှင့် ယင်းသို့ သော အဖွဲ့အစည်း များ ဖွဲ့စည်း ရာ အနှောင်အဖွဲ့ ကင်းသော ပညာရှင်ဆန်သော အဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်၍ ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးသင့်ပါသည်။ မဲပေးထားသော ပြည်သူလူထု ၏ အသံကို လည်းထို အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစား သင့်ပါသည်။

ထို့မှာ သာ လွတ်လပ်ပြီး အား ကောင်း မောင်းသန်ဖြစ်သော ပညာရှင် ဆန်သည့် အဖွဲ့အစည်း ကောင်းများ ပေါ်ထွက်လာမည် ဖြစ်ပါကြောင်း သတိချပ်စေလိုပါသည်။

အယ်ဒီတာ
(၃.၆.၂၀၁၆)

Leave a Reply