ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုုန် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မတိုုင်မီကာလက ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဟုု တိုုင်းပြည် တစ်ပြည် လုုံးနီးနီးက မျှော်လင့်ကာ အမျိုးသားဒီမုုိကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုု ပုံုအောမဲပေးခဲ့ကြသည်။ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ၀င်သည် ရော မဝင်ထားသော ထောက်ခံသူများပါ အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖိုု့ရာအတွက် အခြားသော အရေးကိစ္စများကိုု ဒုုတိယ တတိယဦးစားပေးထားကာ နိုုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားဒီမိုုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနိုုင်ရရေးအတွက် ပထမဦးစားပေးခဲ့ကြသည်။

t

ရွေးကောက်ပွဲပြီးသော်လည်း အစိုုးရအပြောင်းအလဲအတွက် လုုပ်ဆောင်ရမည့် လုုပ်ငန်းစဉ်များ လနှင့်ချီလုုပ် ဆောင်နေရသည်။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် ၄လကျော် အကြာ ယခုုသီတင်းပတ်တွင်မှ နိုုင်ငံတော် သမ္မတ လောင်းများကိုု ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပေသည်။ နိုုင်ငံတော်အစိုုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်ထောင်စုုဝန်ကြီးများကိုုလည်း လာမည့် ရက်ပိုုင်းအတွင်း ကြေညာပေလိမ့်မည်။ ထိုု့နောက်မှ ပြည်နယ်နှင့် တိုုင်းဒေသကြီးများ၏ ၀န်ကြီးချုပ်များ၊ အစိုုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးများကိုု ကြေညာမည်ဖြစ်သည်။

နိုုင်ငံရေးသမားများ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပုုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပြည်သူများက သမ္မတများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပြည်ထောင် စုုဝန်ကြီးများရွေးချယ်ခြင်းတိုု့အပေါ် စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိကြသည်။

အဘယ်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားသနည်းဟုု မေးခဲ့လျင် နိုုင်ငံအတွက် နှင့် ပြည်သူလူထုုများ၏ ဘဝအခြေအနေ အပြောင်းအလဲကိုုဖေါ်ဆောင်ပေးမည့်သူများ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဟုုဖြေလျင် မှားမည်မထင်ပေ။ တနည်းအားဖြင့် လူအများ၏ ဘဝအခြေအနေများကိုု တိုုးတက်အောင် ဖေါ်ဆောင်ပေးမည့်သူများအဖြစ် မျှော်လင့်ထားသည်ဟုု ဆိုုရပေလိမ့်မည်။

အထက်က အောက်ကိုုအာဏာအမိန့်ပေး၍ အုုပ်ချုုပ်ခဲ့သော အာဏာရှင်စနစ်အောက်တွင် ဆယ်စုုနှစ်များစွာ နေထိုုင်ခဲ့ကြရသည့် ပြည်သူလူထုုအနေဖြင့် အထက်ကသာလျင် အားလုံုးကိုုလုုပ်ဆောင်ပေးနိုုင်သည် ဆုံုးဖြတ် ခွင့်ရှိသည်ဟုု နားလည်ခံယူထားကြသည်မှာ အဆိုုးမဆိုုသာပေ။

သိုု့ရာတွင် ရှေ့တွင်လျှောက်လှမ်းမည့် ဒီမိုုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး ခရီးလမ်းတွင်တော့ ပြည်သူလူထုု၏ ပူးပေါင်းပါ၀င်မှုသည်လည်း အရေးပါသည့် ကဏ္ဍတွင်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။

အပြောင်းအလဲကိုု ဘယ်ကစရမည်လဲ

နိုု်င်ငံတစ်နိုုင်ငံလုံုး အတုုိင်းအတာနှင့် လူမှု အခွင့်အရေးများ၊ အလုုပ်အကိုုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ အစိုုးရ၏ ပံ့ပိုုးမှုများနှင့် သက်ဆိုုင်၍ ဆိုုလျင် အပြောင်းအလဲသည် အပေါ်မှလာသည်ဆိုုခြင်းမှာ မှန်ကန်ပေသည်။ နိုု်င်ငံ၏ စီးပွားရေးမူဝါဒများ ပြောင်းလဲဖိုု့ဆိုုပါက အစိုုးရအဖွဲ့ကိုု ဦးဆောင်သူ၏ အရည်အချင်း၊ မူဝါဒအပြောင်းအလဲကိုု နားလည်မှုတွေအပေါ် မူတည်မည်ဖြစ်သည်။ အစိုုးရပြောင်းလဲဖိုု့ကိစ္စသည် ကျွနုု်ပ်တိုု့အားလုံုးအတွက် အရေးကြီးသလိုုပင် ကျွန်တော်တိုု့၏ နေ့တဓူဝ မိမိတိုု့ လူနေမှုဘဝထဲမှ ကိစ္စများလည်း ပြောင်းလဲဖိုု့ရာ အရေးကြီးလှပေသည်။

ယခင်အစိုုးရလက်ထက်များတုုန်းကဆိုုလျင် ဖြစ်သမျှအကျိုးဆက်များကိုု အစိုုးရကြောင့်ဟုုသာ ပုံုချခဲ့လေ့ရှိ ပေသည်။ မိမိတိုု့ စီမံနိုုင်ခွင့် မရှိသည့်အခြေအနေပေါ် မူတည်ကာ ဖြစ်သမျှအကျိုးရလာဒ်တိုု့၏ လက်သည် တရား ခံကိုု အစိုုးရနှင့် စနစ်အပေါ် အပြစ်ပုံုခဲ့ကြသည်။

လွန်ခဲ့သည့် ရက်အနည်းငယ်က ရန်ကုုန်မြို့ထဲက လမ်းမကြီးတစ်ခုုပေါ်မှ ရေမြောင်းထဲတွင် ကြည်လင်နေသည့် ရေများ ဒလဟော စီဆင်းနေသည်ကိုုတွေ့လိုုက်ရသည်။ ထိုုသိုု့သောကြည်လင်သည့်ရေမှာ ရေဆိုုးမဟုုတ်ပဲ မြို့တော်ရေပေးဝေရေး စနစ်မှ ဖြန့်ဝေပေးသည့် သောက်သုံုးရေပိုုက် တနေရာရာတွင် ပေါက်နေခြင်းဖြစ်ပေလိမ့် မည်။ ထိုုသိုု့သော အဖြစ်မျိုး ရန်ကုုန်မြို့ ဟိုုနေရာ သည်နေရာတွင် မကြာခဏတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ မည်သူ/မည်သည့် အဖွဲ့အစည်း တာဝန်ရှိသနည်း။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာဟုု အားလုံုးက ဖြေပေလိမ့်မည်။

စည်ပင်သာယာက ၎င်းတိုု့၏ တာဝန်ကျေပွန်စွာ လုုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုသည်မှာ အများသိပြီးသား ကိစ္စတစ် ရပ်ဖြစ်သည်။ ယင်းသိုု့ဆိုုပါက အထက်ကကဲ့သိုု့ အဖြစ်ကိုု မည်သိုု့ပြောင်းလဲအောင် လုုပ်ဆောင်မည်နည်း။ စည်ပင်သာယာက ၎င်းတိုု့၏ တာဝန်ကျေပွန်အောင် တာဝန်ခံလာအောင် ပြည်သူကလုုပ်ဆောင်မည်လား၊ သိုု့မဟုုတ် စည်ပင်သာယာကိုု တာဝန်ခံသည့် တိုုင်းဒေသကြီးအစိုုးရအဖွဲ့ကိုု တောင်းဆိုုမည်လား။

တချို့သော ဖြစ်ရပ်များတွင် ပုုဂ္ဂလိကပိုုင်သည့် နေအိမ်၊ ရုံုးအဆောက်အဦ ခြံဝင်းလိုုထဲမှ ပေါက်နေပါက မည်သိုု့လုုပ်ဆောင်မည်နည်း။ ယင်းသိုု့သော အဖြစ်မျိုးလည်း ကျွန်တော်တိုု့ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မကြာ ခဏဖြစ်လေ့ရှိပေသည်။ ပုံုမှန်နှစ်လိုုမျိုးတွင်ပင် သောက်သုံုးရေ အလဟဿမဖြစ်အောင် လုုပ်ဖိုု့လိုုအပ်ပေရာ ယခုုနှစ်လိုု အယ်လ်နီညိုကျရောက်မည့် ကာလတွင် ရေမဆုံုးရှုံးရလေအောင် ပိုုပြီး လိုုအပ်နေပေသည်။

အပြောင်းအလဲကိုု အမှန်တကယ် လိုုချင်ပါက အထက်ကဖေါ်ပြသည့် ကိစ္စမျိုးတွင် စနစ်ပြောင်းလဲဖိုု့ မလွဲ မသွေလိုုအပ်သကဲ့သိုု့ တစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်းတိုုင်းတွင်လည်း မိမိတိုု့နှင့် သက်ဆိုုင်သည့် ကိစ္စများတွင် တာဝန်ယူသည့်စိတ်နေစိတ်ထား၊ တာဝန်ယူရှိသည့် ခံယူချက်များ ရှိကြဖိုု့ လိုုအပ်သည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။

အလားတူပင် ရန်ကုုန်မြို့၏နေ့ခင်းချိန်များတွင် ယာဉ်ကြောကြပ်နေချိန်မျိုးတွင် ကြားဖြတ်ဝင်သည့် အလေ့ အကျင့်၊ လမ်းဆုံု၊ လမ်းဖြတ်များတွင် ကွေ့ဝင်၊ ကွေ့ထွက်မည့် ယာဉ်အတွက် အဝါရောင်မျဉ်းရေး ဆွဲထားရာ နေရာတွင် နေရာယူစောင့်နေသည့် ကားအများအပြား နေ့စဉ်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ မိမိလည်းမောင်း၍ မရနိုုင်သည့်အခြေအနေတွင် တခြားသော ယာဉ်ကိုုနေရာပေးလေ့ရှိသည့် အလေ့အထက ၁၀ ဦးတွင် တစ်ဦးနှစ်ဦးသာ တွေ့ရလေ့ရှိပေသည်။ တဖက်သားကိုု နားလည်မပေးခြင်း၊ နေရာမပေးခြင်းကြောင့် မလိုုအပ်ပဲ ယာဉ်ကြောပိတ်မှု ကြာရှည်သည့် အဖြစ်များ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဖြစ်ပွားနေပေသည်။ ယင်းသိုု့သော အလေ့အထများကိုုလည်း ကျွန်တော်တိုု့ လူမှုအဖွဲ့အစည်း ပြောင်းလဲစေချင်သည့် နေ့မှ စ၍ တစ်ဦးချင်းစီက စ၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမည်ဟုု မြင်ပေသည်။

ဘယ်လိုုစကြမလဲ

နိုုင်ငံကိုုအုုပ်ချုပ်သည့် အစိုုးရအနေဖြင့် နိုုင်ငံပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး တိုုးတက်အောင်လုုပ်ဆောင်ရေးတွင် အဓိကကျသည့် အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါ၀င်သည်မှာ မှန်ပေသည်။ သိုု့သော် ပြည်သူလူထုု အနေဖြင့် မိမိကိုုအုုပ်ချုပ် မည့်သူက လုုပ်ဆောင်ပေးမည့်အရာများကိုုသာ မျှော်လင့်နေသည့် အပြုခံခေတ်ကိုုအဆုံုးသတ်သင့်ပေပြီ။

မိမိတိုု့၏ အခွင့်အရေးကိုု တောင်းဆိုုတတ်ဖိုု့ လိုုအပ်သလိုု မိမိတိုု့ လုုပ်ဆောင်နိုုင်သည့် တာဝန်ရှိသည့် အရာများ ကိုုလည်း မိမိတိုု့ တတ်နိုုင်သည့် နေရာမှစတင်လုုပ်ကြရမည့် အချိန်ဟုု ဆိုုလျင်မှားမည်မထင်ပေ။ ဤသည်ကိုုက ဒီမိုုကရေစီစနစ်၏ အနှစ်သာရတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပေသည်။

ပဒေသရာဇ်စနစ်တွင် ဘုုရင်က ရေ၊မြေ၊ သယံဇာတသာမက တိုုင်းပြည်ရှိလူတစ်ဦးချင်း၏ ဘဝတွေ အသက် တွေ ကိုုပင် ပိုုင်ဆိုုင်ပြီး လိုုသလိုုချယ်လှယ်နိုုင်ခဲ့ပေသည်။ အာဏာရှင်စနစ်အောက်တွင်လည်း ပဒေသရာဇ် စနစ်ထက် အနည်းငယ်သာရုံုရှိသော်လည်း လူအများ၏ ဘဝ၊ အသက်တွေအထိ ပိုုင်ဆိုုင်ချယ်လှယ်နိုုင်ခဲ့ သည်ကိုုတွေ့ရသည်။

မြန်မာနိုုင်ငံ ယခုုလျှောက်လှမ်းနေသည့် ဒီမိုုကရေစီစနစ်သိုု့အသွင်ကူးပြောင်းသည့် ကာလတွင် ပြည်သူများ အနေဖြင့် အထက်က စနစ်တွေအောက်မှာနေခဲ့သည့် ပြည်သူများကဲ့သိုု့ မဟုုတ်တော့ဘဲ နိုုင်ငံသားတစ် ဦးချင်းစီတွင် ရှိသင့်ရှိအပ်သည့် တာဝန်၊ နိုုင်ငံသားစိတ်ဓါတ် မွေးဖိုု့ ရှိဖိုု့ အချိန်ကျရောက်ပြီဟုု ဆိုုချင်ပါသည်။

ထိုသိုု့သော မိမိပတ်ဝန်းကျင်၊ နေ့စဉ်ဘဝတိုု့တွင် ကြံုတွေ့နေရသည့် နိုု်င်ငံရေးဘဝကိုု လက်တွေ့ဘဝထဲက နိုုင်ငံရေးဟုု ခေါ်ဆိုုချင်ပေသည်။

Leave a Reply