နောက်ခံအကျဉ်း
Swisscontact သည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် လွတ်လပ်စွာ စီမံဆောင်ရွက်နေသည့် ဆွစ်ဖောင်ဒေးရှင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်  ရေရှည်တည်တံ့သော စီးပွားရေးဖွံဖြိုးမှု ဖြစ်လာစေရန် မြှင့်တင်ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Swisscontact သည် လက်ရှိတွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်း အတွင်းရှိဒေသခံ အသက်မွေးမှုသင်တန်းများ၏ အကောင်အထည်ဖော်မှုကို ထောက်ပံ့ဖို့အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ဝန်ထမ်းများ ရှာဖွေနေပါသည်။
၁။ Local Vocational Training (LVT) Instructor for Motorbike Mechanic (မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြင် သင်တန်းနည်းပြ)  (၂) ဦး
၂။LVT Instructor for Sales Clerk (အရောင်းစာရေးသင်တန်းနည်းပြ) (၄) ဦး
၃။ Local Vocational Training (LVT) Instructor for Electrician (အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းသူ သင်တန်းနည်းပြ)  (၂) ဦး
LVT Instructor for Motorbike Mechanic(မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်းနည်းပြ)အတွက်အနှစ်ချုပ် လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်
 အခွင့်အရေးကို လက်လှမ်းမမှီ သည့် အမျိုးသမီး/ အမျိုးသားများကို အချိန်ကာလအားဖြင့် (၁၂)ပတ်ကြာမည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြင် သင်တန်းများ ပေးရန်
အရည်အချင်းလိုအပ်ချက်များနှင့် အတွေ့အကြုံ
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြင် အတတ်ပညာဖြင့် လုပ်သက် အနည်းဆုံး (၅) နှစ် လုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။
 အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်မြင်သူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူ ဦးစားပေးမည်။
 အသက် (၃၀) နှင့် အထက်ရှိရမည်။
 အသင်းအဖွဲ့နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
 အခွင့်အရေးကို လက်လှမ်းမမှီ သူများ၏ နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရန်အတွက် ပြင်းပြသော စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် အားတက်သရော ပါဝင်လုပ်ဆောင်မှု ရှိရမည်။
 ဒေသတွင်းအတွေ့အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။
 သင်တန်းနည်းပြ၏ အလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သည့် အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။
 မွန်၊ ကရင်ပြည်နယ် နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသတွင်း နေထိုင်သူများကို လျှောက်ထားရန် တိုက်တွန်းပါသည်။
LVT Instructor for Sales Clerk (အရောင်းစာရေးသင်တန်းနည်းပြ) အတွက်အနှစ်ချုပ် လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်
 အခွင့်အရေးကို လက်လှမ်းမမှီ သည့် အမျိုးသမီး/ အမျိုးသားများကို အချိန်ကာလအားဖြင့် (၆)ပတ်ကြာမည့် အရောင်းစာရေးသင်တန်း ပေးရန်
 သင့်လျော်သော ကုမ္ပဏီများတွင် အလုပ်သင်အနေဖြင့် (၄)ပတ် လုပ်ငန်းခွင်ကာလအတွင်း လိုအပ်သော ညွှန်ကြားမှုများ ပြုလုပ်ပေးရန်
အရည်အချင်းလိုအပ်ချက်များနှင့် အတွေ့အကြုံ
 ပြည်တွင်း သို့မဟုတ် ပြည်ပ၌ အရောင်းပိုင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွင် အကြီးတန်းရာထူးအနေဖြင့် လုပ်သက် အနည်းဆုံး (၅) နှစ် လုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ အတွေ့အကြုံများတွင် ဝယ်ယူသူများအား အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အကြံပေးခြင်း၊ ထုတ်ကုန်၊ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း နှင့် ဈေးနှုန်းအစရှိသော အချက်အလက်များ နားလည်သိရှိခြင်း၊ ဝယ်ယူသူများ၏ အရောင်းအဝယ် ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် တိုင်ကြားမှုများအား ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း၊ အလယ်အလတ်ပိုင်းလုပ်ငန်းများမှ အကြီးပိုင်း လုပ်ငန်းများအထိ အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်စွာ စီမံနိုင်ခြင်း၊  စာရင်းကောက်ခြင်း၊ စာရင်း ပြုစုခြင်း   အားနားလည်ခြင်း၊      စားသုံးသူကာကွယ်ရေး ဥပဒေနှင့်ဆိုင်သော အသိပညာရှိခြင်း နှင့် အခြားသောလိုအပ်သော အရည်အချင်းများရှိရမည်။
 အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်မြင်သူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူ ဦးစားပေးမည်။
 အသက် (၃၀) နှင့် အထက်ရှိရမည်။
 သင်တန်းသားများအား အလုပ်သင်အတွက် ဒေသခံ ပုဂ္ဂလိက/ စီးပွားရေး ကဏ္ဍနယ်ပယ်၌ အဆက်အသွယ်ကောင်းများ ရှိသူ၊ ကူညီရှာဖွေ ပေးနိုင်သူ ဖြစ်လျှင် ပိုမိုကောင်းမွန်မည်။
 အခွင့်အရေးကို လက်လှမ်းမမှီ သူများ၏ နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရန်အတွက် ပြင်းပြသော စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် အားတက်သရော ပါဝင်လုပ်ဆောင်မှု ရှိရမည်။
 သင်တန်းတစ်ခုပြီးဆုံးတိုင်း နောက်သင်တန်းနေရာပေါ်တွင် မူတည်၍ မွန်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း သင်တန်းနေရာတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်ရမည်။
 သင်တန်းနည်းပြ၏ အလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သည့် အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။
 မွန် နှင့် ကရင်ပြည်နယ် နှင့် ရန်ကုန်မြို့ တွင် နေထိုင်သူများကို လျှောက်ထားရန် တိုက်တွန်းပါသည်။
LVT Instructor for Electrician (အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းသူ သင်တန်းနည်းပြ) ရာထူး အတွက် အနှစ်ချုပ် လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်
 အခွင့်အရေးကို လက်လှမ်းမမှီ သည့် အမျိုးသမီး/ အမျိုးသားများကို အချိန်ကာလအားဖြင့် (၁၂)ပတ်ကြာမည့် အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းသူ သင်တန်းများ ပေးရန်
အရည်အချင်းလိုအပ်ချက်များနှင့် အတွေ့အကြုံ
 အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း အတတ်ပညာဖြင့် လုပ်သက် အနည်းဆုံး (၅) နှစ် လုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။
 အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်မြင်သူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူ ဦးစားပေးမည်။
 အသက် (၃၀) နှင့် အထက်ရှိရမည်။
 အသင်းအဖွဲ့နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
 အခွင့်အရေးကို လက်လှမ်းမမှီ သူများ၏ နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရန်အတွက် ပြင်းပြသော စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် အားတက်သရော ပါဝင်လုပ်ဆောင်မှု ရှိရမည်။
 ဒေသတွင်းအတွေ့အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။
 သင်တန်းနည်းပြ၏ အလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သည့် အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။
 မွန် နှင့် ကရင်ပြည်နယ် တွင်း နေထိုင်သူများကို လျှောက်ထားရန် တိုက်တွန်းပါသည်။
အလုပ်လျှောက်ရန်
စိတ်ပါဝင်စားသူများသည် ၎င်းတို့၏ CV (ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အကျဉ်း) နှင့် ယခု စီမံကိန်းတွင် မည်သည့် အတွက်ကြောင့် ပါဝင်ချင်သည်ကို စာပိုဒ်တိုရေးသားပြီး အောက်ဖော်ပြပါ Swisscontact ရုံး သို့မဟုတ် Email: [email protected] သို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၁) ရက်၊ ညနေ (၅)နာရီခွဲ နောက်ဆုံးထားပြီး  ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုသည်များကို အောက်ဖော်ပြပါ ရုံးသို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Swisscontact (ရန်ကုန်မြို့)
အမှတ်၊ ၄၃၇ (ဘီ)၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊
၁၁၀၄၁ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ
ဆက်သွယ်ရန် – ကိုထက်အောင်မျိုး ၊ မန်နေဂျာ၊ ကျေးလက်အခြေပြုသက်မွေးပညာသင်တန်းလုပ်ငန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
 ဖုန်း – ၀၉ ၇၉၆၅၇၅၉၁၈
Swisscontact (ကရင်ပြည်နယ်)
အမှတ် (၄၆၃)၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ သုဓနုလမ်း၊ ဘားအံ၊ ကရင်ပြည်နယ်။
ဆက်သွယ်ရန် ပုဂ္ဂိုလ် – ကိုစောအယ်မူး၊ မန်နေဂျာ၊ ကျေးလက်အခြေပြုသက်မွေးပညာသင်တန်းလုပ်ငန်း၊ ကရင်ပြည်နယ်။
ဖုန်း – ၀၉ ၄၄၉၂၅၂၃၄၃ ၊ ၀၉ ၈၅၇၈၃၆၃
Swisscontact (မွန်ပြည်နယ်)
အမှတ် ၆၆၂၊ အောက်လမ်းမကြီး၊ မောင်ငန်ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်၊ မွန်ပြည်နယ်။
ဆက်သွယ်ရန် ပုဂ္ဂိုလ် – ကိုအောင်မိုး ၊ မန်နေဂျာ၊ ကျေးလက်အခြေပြုသက်မွေးပညာသင်တန်းလုပ်ငန်း၊ မွန်ပြည်နယ်။
ဖုန်း – ၀၉ ၅၅၀၂၅၂၄ ၊

Leave a Reply