ေမာ္လၿမဳိင္၊ ဇြန္ ၁၃ ။ ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီသံုးခုရွိေနၿပီးသေဘာထားမတူညီမႈ မ်ားလည္းရွိေနေသာမြန္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ မြန္အမ်ဳိးသားေရးကိစၥမ်ားကိုယ္စားျပဳတင္ျပႏုိင္ရာ၌ အသံတစ္သံတည္းထြက္ေပၚ ေရးအတြက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ က ႀကိဳးပမ္းရန္ စည္းမ်ားစတင္ေနေၾကာင္းအဆုိပါပါတီ၏ ျပည္တြင္းေရးတာ၀န္ခံႏိုင္၀င္းလွကဆိုသည္။

IMGA0429 copy

အဆိုပါ ညီလာခံအတြက္ မြန္တစ္မ်ဳိးသားလုံးဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းတစ္ခုက်င္းပရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္းအဆုိပါပါတီ၏ ျပည္တြင္းေရး တာ၀န္ခံ ႏိုင္၀င္းလွက ဆိုသည္။
မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မြန္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအခ်ဳိးက်ပါ၀င္သည့္ မြန္တစ္မ်ဳိးသားလုံးဆိုင္ရာအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္က်င္းပႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

ယင္းအတြက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္)မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕က ဇြန္လဒုတိယအပတ္အတြင္းမြန္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီတုိ႔နွင့္ သီးျခားစီေတြ႕ဆံု၍ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံနွင့္ မြန္ေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိစၥမ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆုိသည္။

“အခုေတြ႕ဆုံမႈကပါတီႏွစ္ခုစလုံးကသေဘာထားတူတယ္၊ အာလုံးပါ၀င္သင့္တဲ့ မြန္တစ္မ်ဳိးသားလုံးအသံတစ္သံတည္းျဖစ္ဖို႔ စီစဥ္ၿပီးရင္ေတာ့ လူမ်ဳိးကိုယ္စားျပဳႏုိင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ္၊ ဒါေတြကအျခားတုိင္းရင္းသားေတြမွာလည္းစေဆြးေႏြးေနၾကၿပီ။ ”ဟု ႏုိင္ဝင္းလွကဆိုသည္။
ယင္းအစည္းအေ၀း တက္ေရာက္မည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မြန္အမ်ဳိးသားေရးကိစၥမ်ားကုိတင္ျပ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းမြန္အမ်ဳိးသားပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္လယီတမကေျပာသည္။

“၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံမစတင္ခင္ မြန္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕အျမင္သေဘာထားေတြကိုစုစည္းရမယ္၊ အျမင္သေဘာထားကိုစုစည္းႏုိင္ဖုိ႔က အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္က်င္းပဖို႔ လိုတယ္”ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိသည္။
မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီကမူမြန္ျပည္သစ္ပါတီနွင့္ ပထမဆံုးေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္ၿပီးမိတ္ဆက္ျခင္းျဖစ္ကာမြန္ေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(MAU)ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းအဆိုပါပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏုိင္စံတင္ကေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္) တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္ဇဲြယ်(နာဲဇဲယ) ဦးေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ယင္းကိစၥမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ မြန္ႏုိင္ငံေရးနွစ္ပါတီအျပင္ မြန္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကုိအျမန္ဆံုးက်င္းပလုိေၾကာင္းလက္ရွိအစိုးရ၏ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကားထားသည္။

Leave a Reply