ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဘာပြောလဲ

27
https://youtu.be/79e7b9uYe7k

ထင်မြင်ချက်ရေးရန်

ထင်မြင်ချက်တခုခုရေးပါ
ကျေးဇူးပ​ြုပ​ြီး သင့်နာမည်ရိုက်ထည့်