မိုးရွာတိုင်း မီးပျက်တဲ့ အပေါ် မွန်ပြည်နယ်လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဘာပြောခဲ့လဲ (News Video)

Advertisements

Leave a Reply